transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Laboratorier och forskning

Vår förståelse för tekniken för laboratorier och forskning gör att vi har kunnat utveckla en särskild portfölj med produkter och tjänster för våra kunder – konceptet HiQ®. För stora forskningscenter, farmaceutiska FoU-avdelningar och universitet erbjuder vi kostnadseffektiva och pålitliga lösningar så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi erbjuder:

 • Ett stort urval av standardiserade och anpassade gasblandningar, utrustningar och tjänster som ger laboratorier och forskningsanläggningar allt de behöver för:
 • Instrumentkalibrering – anpassade vetenskapliga blandningar och gaser med hög renhet för kalibrering av test- och mätutrustning. Vi erbjuder också lagertjänster för utrustning.
 • Laser – en kostnadseffektiv totallösning för laserhantering och underhåll, inklusive alla lasergaser och utrustning.
 • Medicinsk diagnos – specialgasblandningar för många olika diagnosprocedurer. Skräddarsydda blandningar på klinikers begäran. Heliumtjänster.
 • Frysning och kylning – totallösningar för hantering, lagring och transport av temperaturkänsliga produkter.
 • Avfallshantering – vatten och gaser för utsläppsanalys, teknik och tjänster.
 • Värmebehandling – rena gaser och blandningar för kontrollerade atmosfärer i metallurgilaboratorier.
 • Beläggningar – vetenskapliga blandningar, gaser med hög renhet och utrustning för avancerade beläggningsprocesser.
 • Inertering – gaser med hög renhet och vakuumsystem för laboratorieapplikationer.
 • Kontroll och testning av utsläpp – vetenskapliga blandningar för övervakning av luftkvaliteten.
 • Luftkonditionering – kylmedier, återvinning av kylmedier och systemanalys och rening för de sofistikerade luftkonditioneringssystem som används i laboratorier och lagringsanläggningar.
 • Hälsa och säkerhet – personlig skyddsutrustning, gasövervakare, säkerhetsgranskningar och utbildningar i säker gashantering.

… vi erbjuder också:
 • Konsulttjänster – vi ger dig råd om vilka gaser och vilken utrustning som är lämpligast för specifika applikationer och utbildar din personal i försiktighetsåtgärder och hälso- och säkerhetsfrågor (WELDONOVA®)
 • Ett stort urval med tjänster för att bidra till att forskningsanläggningarna fungerar smidigt, bland annat:
 • Inspektion av gassystem och tjänstekontrakt för gassystem
 • Hantering av gasflasklager (ACCURA®)

Laboratorier och forskning