Skip to main content
Bokmärk denna sidaLadda ner denna sida som PDFSkriv utAGA LinkedInAGA Youtube kanal
 

Helium är det näst lättaste grundämnet, en sjundedel så tungt som luft. Helium är kemiskt inert, har låg löslighet i vatten och kan inte fås att brinna eller explodera. Flytande helium är den kallaste kända vätskan vid -269 °C.

Även om det är det näst mest förekommande grundämnet i universum är helium svårt att få tag på på jorden. Den mesta heliumgasen utvinns ur naturgaskällor som innehåller från 1 till 7 volymprocent helium. Sådana typer av naturgasfyndigheter är ovanliga och förekommer huvudsakligen i vissa delar av USA, Nordafrika, Arabiska halvön, Australien, Ryssland och Polen.

Helium kan användas på många olika sätt, som en ”lätt gas” som lyfter ballonger och luftskepp, som detektorgas för att upptäcka mycket små läckor i rörledningar och tankar, som viktig komponent i skyddsgaser för svetsning, som bärgas vid gaskromatografi, vid tillverkning av optiska glasfibrer eller för att nå mycket låga temperaturer inom rymdteknik och medicin.

Vi har ett komplett erbjudande av helium med olika renhet i den mängd du behöver och som komprimerad eller flytande gas.

Gasformigt helium
Helium i gasform har egenskaper som används inom många industrier och processer, till exempel dykning, läcktest, fordonsindustri, halvledartillverkning, skärning och svetsning, nanoteknik, analyser och för att fylla ballonger.

Flytande helium
Helium i vätskeform levereras i särskilt isolerade kryokärl I eller i SO-containrar.

Helium i ballonger
Vi kan också ge dig råd om flaskstorlekar och vilken kvantitet du behöver för att fylla heliumballonger.


Säkerhet
För AGA har säkerheten högsta prioritet. Därför ger vi råd om säker hantering, förvaring och transport av flaskor med helium för ballonger och riktlinjer för säker ballonguppblåsning.

Innan du hanterar och använder flaskor med ballonggas måste du se till att du förstår gasens egenskaper, potentiella risker, rätt sätt att hantera flaskan och vilka åtgärder du ska vidta i händelse av en nödsituation.

Ballonggas är säkert, men eftersom gasen är kvävande ska du aldrig andas in den med flit.

Gasen förvaras under högt tryck i tunga och robusta flaskor. Flaskorna måste förvaras på en säker plats och hanteras mycket försiktigt för att undvika olyckor och personskador.


Frågor?

Ställ dem till vårt HiQ-team
 Kontakta oss

AGA försäljningsställen


 Hitta ditt närmaste

AGA dealer finder 212x90

HiQ information


 Läs mer

Water drop

Säkerhetsdatablad

Produktsäkerhetsinformation
 Till databladen

Säkerhetsinstruktioner

Information om säker hantering av gas
 View instructionstracking