transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Gjuterier

Våra erbjudanden till gjuteribranschen fokuserar på engerieffektivitet och produktivitet. Vår portfölj med lösningar innehåller:
  • Oxygon®: Skänkförvärmning med oxyfuel. Standardlösningar eller kundanpassade lösningar. Snabbare uppvärmning, lägre bränsleförbrukning, högre temperaturer i skänk, dessutom lägre koldioxidutsläpp.
  • REBOX®: Brännarsystem eller kompletta oxufueleldade uppvärmningsugnar, för ökad ugnskapacitet, lägre bränsleförbrukning och mindre koldioxidutsläpp.
  • Värmebehandling med inert/kontrollerade atmosfärer för värmningsugnar, lägre ytdefekter samt ingen oxidation.
  • FERRONOVA® process support: Processoptimering och underhåll.
  • WELDONOVA®

LNG - Flytande naturgas är energigasen med ett brett användningsområde inom olika typer av industriprocesser. Naturgas är det miljövänligaste fossila bränslet och bron till biogasanvändning.