transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Stabilare gasflöde med PROSAVER regulator

PROSAVER® regulator är en nyutvecklad flaskregulator som reglerar trycket till ett mycket jämnare och stabilare gasflöde. På sikt innebär det mindre gasförbrukning och mer exakt svetsning.

PROSAVER® regulator är en regulator för gas med inbyggd besparingsfunktion och flödesmätare. Genom att använda PROSAVER® regulator minskar man urladdningen av gas i början av svetsningen, vilket ger besparingar.

PROSAVER® regulator minskar flasktrycket i två steg till ett konstant arbetstryck på 2, 5 bar. Gasflödet kan justeras i intervallet 2 till 30 liter per minut. Den används för argon och argonblandningar inklusive MISON® skyddsgaser. PROSAVER® regulator rekommenderas för avancerad svetsning där krav på kvalitet, noggrannhet och ekonomi är av största vikt.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Glenndahl, Produktchef AGA Gas AB
tel: 031-779 6547
Email: mikael.glenndahl@se.aga.com
Stabilare gasflöde med PROSAVER regulator