transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Mer fordonsgas till Stockholm

AGA Gas och Stockholm Gas har slutit avtal om leveranser via ett nytt rörnät för fordonsgas till tre tankstationer, nämligen de befintliga Statoil i Sköndal och i Hammarby Sjöstad samt den planerade i Högdalen för tunga fordon.
I Stockholmsområdet är efterfrågan på fordonsgas fortfarande betydligt större än tillgången. Merparten av fordonsgasen kommer idag till tankstationerna i Stockholm med lastbil från produktionsanläggningar i andra delar av landet.

Avtalen mellan AGA Gas och Stockholm Gas innebär att gasen istället transporteras till tankstationerna i rör, vilket är enklare, säkrare och miljövänligare. Det nya rörnätet byggs av Stockholm Gas i en hästskoform genom Stockholm för att binda ihop produktionsanläggningar och tankställen. Delar av nätet är redan i drift och det kommer att vara färdigbyggt vid årsskiftet 2012/13. Redan till kommande årsskifte ger rörnätet tillsammans med AGA:s utbyggnad en fyrdubblad leveranskapacitet på Statoil, Hammarby Sjöstad

AGA Gas fortsätter därefter utbyggnaden med kraftigt ökad kapacitet vid Statoil, Sköndal och senare under 2011 ska en mycket stor tankanläggning för fordonsgas byggas vid infarten till Högdalens industriområde för att försörja mer än 100 sopbilar samt annan professionell trafik..

Fordonsgasen är en blandning av naturgas och biogas. Gasen i rörnätet kommer till en början att innehålla relativt mycket naturgas, men andelen biogas kommer att dominera med en ny biogasanläggning i Skarpnäck - förhoppningsvis år 2012. Stockholm Gas har ambitionen att maximera inblandningen av biogas, men avgörande för att lyckas är byggandet av nya biogasanläggningar.

Både AGA Gas och Stockholm Gas har lång erfarenhet av gasfrågor och är viktiga parter i en framtidsinriktad infrastruktur för energiförsörjning.

- Vi är mycket glada över avtalet och ser vårt nya rörnät som en central del i lösningen av dagens och morgondagens försörjning av fordonsgas i Stockholm, säger Cecilia Hedqvist, vd för Stockholm Gas.

- Fordonsgas är en snabbt växande marknad och vi ser fram emot att kunna försörja den på det miljöeffektivaste sättet - via rör. När biogasinblandningen i rörnätet ökar kommer vi med stor säkerhet att bygga fler anläggningar som försörjs via rörnät, säger Roger Andersson ansvarig för Biogas/ Fordonsgas på AGA Gas.

För ytterligare information kontakta
Cecilia Hedqvist, tel 08-671 7887
Mathias Estedt, tel 08-671 7489
ragnar.sjodahl@se.aga.com tel 073 382 46 33
alt roger.andersson@se.aga.com tel 0706 54 05 97

Stockholm Gas AB levererar gas som bidrar till en uthållig, klimat- och miljöriktig energiförsörjning i Stockholm. Hushåll, fastighetsägare, restauranger, industri och fordon ska kunna utnyttja en förstklassig energikälla med säkra leveranser. Bytet från dagens oljebaserade stadsgas till biogas/naturgas och luft vid årsskiftet 2010/11 – liksom satsningen på biogas för fordon - är ytterligare bidrag till att hejda klimatförändringen tack vare sänkta koldioxidutsläpp.
www.stockholmgas.se

AGA Gas AB är, förutom Sveriges och nordeuropas ledande industrigasföretag , även ledande inom Stockholmsområdet gällande distribution och tankstationsanläggningar för fyllning av fordonsgas. AGA har som ambition att fordonsgasen alltid ska innehålla minst 50 % biogas och arbetar kontinuerligt med att öka mängden biogas som säljs på Stockholmsmarknaden.