myacc_balancemyacc_checkoutprefmyacc_communicationmyacc_contactinfomyacc_cylindermyacc_deliveriyinfomyacc_docdownloadmyacc_ebillingmyacc_marketingmyacc_onlineservicesmyacc_ordersmyacc_payinvoicesmyacc_paymentcardinfo
AGA online shop

Utrustning

AGA´s gasutrustning omfattar: gasregulatorer, skärutrustning, säkerhetsprodukter, svetsutrustning och ett urval av andra gastillbehör. Vårt mål är att ge våra kunderna en säker och bekväm arbetsmiljö med högkvalitativ utrustning.

Regulatorer

Här finner du flödes- och tryckregulatorer för olika gaser. Regulatorer för skärning, svetsning, värmning, lödning, skyddsgassvetsning och för provtryckning mm

X11

Här finner du kombiskärbrännare X11 med tillbehör

X21

Här finner du kombiskärbrännare X21 med tillbehör.

Skärutrustning

Här finner du skrotskärbrännare, lansning och maskinskärutrustning

Skärmunstycke

Här finner du alla munstycken så som skärmunstycken och gasmejslingsmunstycken

Säkerhetsprodukter

Här finner du utrustning för säker hantering. Bakslagsspärrar finner du här.

GENIE Utrustning

Här finner du utrustning för GENIE® gasflaskor

Slangar

Här finner du slangar för olika gaser

Flaskkärror

Här finner du olika kärror för transport flaskor samt delar och tillbehör

Tillbehör

Här finner du tillbehör så som kopplingar