Farmaceutisk gas - VERISEQ®

  • 6 produkter

VERISEQ® är gaser med full spårbarhet för användning i läkemedelsindustrin

Denna produkt är en specialgas alt giftig gas och kan ha restriktioner i hur den får köpas tex krav på screening av kunden görs. Är kunden godkänd att köpa denna gas kommer ordern att hanteras och levereras.

Speciella krav kan även gälla kring transport av giftiga gaser.

Lägg till

VERISEQ® Process Koldioxid ≥ 99.5% CO2. VERISEQ® är gaser med full spårbarhet för användning i läkemedelsindustrin

Denna produkt är en specialgas alt giftig gas och kan ha restriktioner i hur den får köpas tex krav på screening av kunden görs. Är kunden godkänd att köpa denna gas kommer ordern att hanteras och levereras.

Speciella krav kan även gälla kring transport av giftiga gaser.

Lägg till

VERISEQ® Process Koldioxid ≥ 99.99% CO2. VERISEQ® är gaser med full spårbarhet för användning i läkemedelsindustrin

Denna produkt är en specialgas alt giftig gas och kan ha restriktioner i hur den får köpas tex krav på screening av kunden görs. Är kunden godkänd att köpa denna gas kommer ordern att hanteras och levereras.

Speciella krav kan även gälla kring transport av giftiga gaser.

Lägg till

VERISEQ® Process Nitrogen ≥ 99.5% N2 VERISEQ® är gaser med full spårbarhet för användning i läkemedelsindustrin

Denna produkt är en specialgas alt giftig gas och kan ha restriktioner i hur den får köpas tex krav på screening av kunden görs. Är kunden godkänd att köpa denna gas kommer ordern att hanteras och levereras.

Speciella krav kan även gälla kring transport av giftiga gaser.

Lägg till

VERISEQ® Process Nitrogen ≥ 99.999% N2. VERISEQ® är gaser med full spårbarhet för användning i läkemedelsindustrin

Denna produkt är en specialgas alt giftig gas och kan ha restriktioner i hur den får köpas tex krav på screening av kunden görs. Är kunden godkänd att köpa denna gas kommer ordern att hanteras och levereras.

Speciella krav kan även gälla kring transport av giftiga gaser.

Lägg till

VERISEQ® Process Oxygen ≥ 99.5% O2 VERISEQ® är gaser med full spårbarhet för användning i läkemedelsindustrin

Denna produkt är en specialgas alt giftig gas och kan ha restriktioner i hur den får köpas tex krav på screening av kunden görs. Är kunden godkänd att köpa denna gas kommer ordern att hanteras och levereras.

Speciella krav kan även gälla kring transport av giftiga gaser.

Lägg till