myacc_balancemyacc_checkoutprefmyacc_communicationmyacc_contactinfomyacc_cylindermyacc_deliveriyinfomyacc_docdownloadmyacc_ebillingmyacc_marketingmyacc_onlineservicesmyacc_ordersmyacc_payinvoicesmyacc_paymentcardinfo
AGA online shop

Gasol

Gasol är en bränngas med rena brännegenskaper och högt värmevärde som kan användas för många applikationer. AGA erbjuder utbud av gasol flaskor och gasol utrustning

Gasolflaskor 0,34-45 kg

Propan, dvs gasol, används på många olika sätt. Allt från matlagning och grillning till uppvärmning och truckbränsle.

Gasolflaskor 184-270 kg

Propan, dvs gasol , används på många olika sätt. Allt från uppvärmning, torkning och till diverse industriapplikationer. Hänvisa Vätskefaspaket till Maxi och beskriv att emballage byte har gjorts till maxiflaska gällande vätskefas.