Skyddsgaser

 • 27 produkter

Ar + 8% CO2.
Produktiv skyddsgas för MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål. Flaska

 • Från 1 441,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

Ar + 5% O2 + 5% CO2. MAG-svetsning (spraybåge) av olegerade och låglegerade stål. Flaska

 • Från 1 547,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

Ar + 18% CO2 + 0,03% NO.
Ozonreducerande skyddsgas. MAG-svetsning av olege rade och låglegerade stål. Flaska

 • Från 630,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

Ar + 18% CO2 + 0,03% NO. Ozonreducerande skyddsgas. MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål. NEMO® PLUS flaska

 • Från 920,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

Ar + 18% CO2 + 0,03% NO.
Ozonreducerande skyddsgas. MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål. GENIE® flaska

 • 1 382,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

Ar + 18% CO2 + 0,03% NO.
Ozonreducerande skyddsgas. MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål. GENIE® flaska med regulator

 • 1 382,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

Ar + 18% CO2.
För MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål. Flaska

 • Från 778,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

Ar + 18% CO2.
För MAG-svetsning av olegerade och låglegerade stål. NEMO® PLUS: Flaska med regulator

 • 1 366,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till


75% Ar + 25% CO2 + 0.03% NO. Ozonreducerande skyddsgas. MAG svetsning av olegerat och låg-legerat stål. Flaska

 • Från 893,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

75% Ar + 25% CO2. MAG svetsning av olegerat och låg-legerat stål. Kortbågs-MAG-svetsning

 • Från 753,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till


Argon + 0.03% NO. Ozonreducerande skyddsgas. TIG svetsning. Flaska

 • Från 630,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

Argon med <0,03% NO.
Ozonreducerande skyddsgas. TIG svetsning. NEMO® PLUS flaska

 • Från 1 287,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

Skyddsgaser

Skyddande gaser används ofta i olika svetsprocesser som MIG (Metal Inert Gas), MAG (Metal Arc Gas) och TIG (Tungsten Inert Gas). Deras syfte är att skydda svetsen från syre och vattenånga. Att välja rätt skyddsgas kan optimera dina svetsresultat. Skyddsgaser skyddar inte bara den färdiga svetsen från effekterna av syre och kväve i atmosfären, de kan också ha en positiv effekt på svetsmetallegenskaper som styrka, korrosionsbeständighet och seghet. Dessutom kan de optimera svetspärlans form och storlek samt svetsporositeten och sammansmältningen. AGA erbjuder individuella skyddsgasblandningar som ARGON, VARIGON, CORGON, CRONIGON, MISON. -ARGON är en vanlig skyddsgas som allmänt används som bas för de mer specialiserade gasblandningarna. - MISON: Gemensamt för alla MISON-skyddsgaser är det faktum att de innehåller en noggrant viktad tillsats av kvävemonoxid som effektivt reagerar med ozon och bildar syre och kvävedioxid. MISON-skyddsgas attackerar problemet direkt vid källan, dvs ozonet försvinner så snart det bildas.

- CORGON är en tvåkomponentsblandning som innehåller argon och koldioxid. Detta är en bra allmän skyddsgas för MAG-svetsning av kol- och stållegeringar. Mängden sprut och slaggöar som produceras av CORGON är låg, vilket gör den idealisk för applikationer där rengöring efter svetsning måste hållas till ett minimum. - VARIGON är en tvåkomponentsblandning som innehåller argon och helium. Tillsatsen av helium till argon ökar energiförsörjningen till svetspoolen, vilket gör den mer flytande. Detta ökar i sin tur penetrationsprofilen och svetsfusionsegenskaperna. - CRONIGON är en tvåkomponentsblandning som innehåller argon och koldioxid. Dess lägre oxidationspotential minskar behovet av aggressiva kemiska rengöringsmedel - CRONIGON med helium är en trekomponentsblandning som innehåller argon, helium och koldioxid. Tillsatsen av helium i blandningen påskyndar svetshastigheten betydligt jämfört med CRONIGON 2. Detta innebär stora produktivitetsvinster.