Köldmedia

 • 26 produkter

HFC köldmedium med lågt GWP för värmepumpar, chillers och mindre AC-enheter

 • 5 130,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

HFC köldmedium för AC, värmepumpar och chillers

 • Från 6 072,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

HFC köldmedium med lågt GWP. Kan används i AC och som drivgas

 • 13 968,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

HFO köldmedium för AC i fordon. Mycket lågt GWP

 • Från 10 830,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

HFO köldmedium med mycket lågt GWP. Används bl.a i chillers, värmepumpar och AC/kommersiell kyla

 • 7 521,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

HFC köldmedium, ersatte R22 i bl.a butikskyla. Ersättare till R404A är bl.a R448A, R449A och R452A

 • Från 6 372,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

HFC köldmedium - kan ersätta bl.a R404A i vissa applikationer som en kortsiktig lösning

 • Från 6 427,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

HFC köldmedium för bl.a AC, värmepumpar och vissa kyl/frys applikationer

 • Från 6 435,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

HFC köldmedium - kan ersätta bl.a R404A, R507 och R22 i vissa applikationer

 • Från 9 328,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

HFC köldmedium i kommersiell kyla, AC och värmepumpar. R32 kan ersätta R410A i ny utrustning

 • Från 7 190,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

HFC köldmedium - används bl.a som ersättningsgas för R22

 • Från 9 864,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

HFC köldmedium - ersätter för R22

 • 7 368,00 SEK flaska
  exkl. moms
Lägg till

Köldmedia

AGA erbjuder ett brett utbud av köldmedieprodukter, inklusive HCFC, HFC, HFO och naturliga köldmedel - ett komplett sortiment av förpackningsstorlekar inklusive cylindrar, trummor och bulkleveranser. Alla cylindrar är individuellt märkta för spårbarhet och kan kombineras med ACCURA® cylindertjänster som en fördel. Vårt sortiment består av de mest använda köldmedierna och finns på ett urval av våra försäljningsställen. Köldmedel som ammoniak (R717), koldioxid och icke-halogenerade kolväten uttunnar inte ozonskiktet och har ingen (ammoniak) eller endast en låg (koldioxid, kolväten) global uppvärmningspotential. De används i luftkonditioneringssystem för byggnader, i sport- och fritidsanläggningar, i den kemiska / farmaceutiska industrin, inom bilindustrin och framför allt inom livsmedelsindustrin (produktion, lagring, sjöfart, detaljhandel).

Ett av de mest lovande alternativen är CO2 (R-744). Koldioxid är icke-brandfarligt, icke-ozonnedbrytande material. R-744 kan användas som arbetsvätska i klimatkontrollsystem för bilar, luftkonditionering för bostäder, varmvattenpumpar, kommersiell kylning och automater. R12 är kompatibel med mineralolja, medan R134a är kompatibel med syntetisk olja som innehåller estrar. R-#-numreringssystemet identifierar systematiskt molekylstrukturen hos köldmedier tillverkade med ett enda halogenerat kolväte. - R-400-serien består av zeotropiska blandningar (de där kokpunkten för bestående föreningar skiljer sig tillräckligt för att leda till förändringar i relativ koncentration på grund av fraktionerad destillation) och R-500-serien består av så kallade azeotropa blandningar . Den högsta siffran tilldelas godtyckligt av ASHRAE, en branschstandardorganisation. - R-700-serien består av icke-organiska köldmedier, även betecknade av ASHRAE.