myacc_balancemyacc_checkoutprefmyacc_communicationmyacc_contactinfomyacc_cylindermyacc_deliveriyinfomyacc_docdownloadmyacc_ebillingmyacc_marketingmyacc_onlineservicesmyacc_ordersmyacc_payinvoicesmyacc_paymentcardinfo
AGA online shop

Gas

AGA-gas levererar en mängd olika industrigaser för olika industrier, inklusive torris, skyddsgaser, bränngaser, livsmedalsgaser, rena gaser, lasergaser, köldmedia och LIN gaser. Vi erbjuder gasflaskor av olika material, till exempel stål och GENIE

Skyddsgaser

I vårt skyddsgasprogram finns skyddsgaser utvecklade för de flesta svetsmetoder och material både i vårt standard- och premiumsortiment (MISON®)

Rotskyddsgaser

Gaser for rotskydd och läcksökning, tex. Formier®

Rena gaser

Rengaser med många olika användningsområden. Gaser som Nitrogen Argon, Oxygen och CO2

Övriga gaser

Här finner du Ballonghelium, andningsluft och andningsoxygen

Bränngaser

Bränngaser används för industriella applikationer, ofta i kombination med oxygen eller luft, t ex acetylen och hydrogen

Lasergaser

Högrena lasergaser och strålgångsskydd ger bästa kvalitet vid skärning och svetsning med laser

Köldmedia

AGA erbjuder ett komplett kylmedelsprogram för kylindustrin, som täcker både naturliga kylmedel och HFC och HFO. Alla våra kylmedelscylindrar är individuellt märkta för spårbarhet och kan kombineras med ACCURA-cylindertjänster

Torris

Aga/Linde erbjuder torris som korn eller pellets, med en korndiameter av 10 mm och längd 20 mm och även torrisblock, med varje block insvept i ett skyddande pappersark. Köp torris online

Livsmedelsgaser

BIOGON® är en produktserie av gaser av livsmedelskvalitet. Vi levererar koldioxid, kväve och syre av matkvalitet och blandar för modifierad atmosfär. Våra matkvalitetsgaser anpassar med matkvalitetsregler, t.ex. EG-direktivet 96/77 / EG

Flytande Nitrogen - LIN

Flytande nitrogen i kryokärl