transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Försörjning

Gaser i gasflaskor
Leveranser av gaser i gasflaskor, flaskpaket och tankbilar - AGA har gasflaskor i olika storlekar.

Vi erbjuder ett spårningssystem för gasflaskor, så att våra kunder alltid kan hålla reda på sitt lager av flaskor. Systemet övervakar alla flaskförflyttningar. All information om leveranser, lagerkontroll och returer registreras och utvärderas.

Gas i flytande form
Om kundernas behov inte klaras med gasflaskor erbjuds gas i vätskeform. Fördelen är att större mängder gas kan erbjudas till lägre lagrings- och transportkostnader jämfört med gas i flaskor.

Gas i vätskeform transporteras med tankbilar och lagras i tankar som är installerade på plats. AGA har installerat hundratals lagringstankar hos kunder i de nordiska och baltiska länderna.

Vi erbjuder alla relevanta tillbehör, som förångare och vi är också specialister på de olika underhålls- och kalibreringsuppgifter som ingår, automatisk fjärrövervakning av tanknivån.

På plats
För kunder som behöver stora mängder industrigaser erbjuder vi anpassade lösningar på plats. Vi levererar gaser i den kvantitet och med den kvalitet som kunderna önskar.

Ett ekonomiskt försörjningssystem är ECOVAR®, vår standardlösning för produktion på plats. Standardiserad design och dimensioner är viktiga för att minska kostnaderna för konstruktion, byggnad, installation, drift och underhåll av gasförsörjningssystem på plats.

Pipeline
Vid mycket stora behov av syre, kväve, väte och argon levereras gaserna via omfattande nätverk med pipelines. Många produktionsanläggningar kan vara anslutna till ett nätverk med pipelines som försörjer ett antal kunder inom samma industrikluster.Försörjning