transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Regionalt arbetssätt

Företag i åtta länder fungerar som en enhet
- ledd av ett chefsteam

I Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige verkar Lindes industrigasverksamhet under varumärket AGA. Tillsammans utgör de en enhet, ledd av ett chefsteam med Jan Bäckvall i spetsen.

Organisationen består av två operativa funktioner, en för produktionen och distributionen av våra gaser och den andra för marknadsföring och försäljning. De operativa funktionerna stöds av stabsfunktioner: ekonomi, kommunikation, personal, SHEQ (säkerhet, hälsa, miljö och kvalitet) och juridiska avdelningar.

Över gränserna

Verksamheterna i de åtta länderna samlas i en effektiv organisation. Alla funktioner arbetar över landgränserna och dessa gränsöverskridande funktioner har det affärsmässiga ansvaret. Det finns inga traditionella VD-funktioner med totalansvar för den landbaserade verksamheten.
Sammanlagt finns det 1 700 medarbetare i de åtta AGA-länderna.


Regionalt arbetssätt