transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Sponsring

Sponsring är ett kommersiellt samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta och syftar till att uppnå värden och/eller fördelar för berörda parter.

Sponsoravtal med AGA ska ha ett tydligt samband med våra affärsmål och stödja vår marknadsföring och försäljning. Sponsringen ska öka kännedomen om AGA och utveckla nätverk, stärka befintliga och skapa nya kundrelationer.

AGA sponsrar inte:

 • politiska eller religiösa organisationer
 • aktiviteter som kan skada människor eller djur
 • aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska
 • enskilda idrottspersoner eller artister
 • studieresor eller skolprojekt som inte är kopplade till vår bransch


Ansök om sponsoravtal
Alla förslag till sponsring ska presenteras skriftligt via vår hemsida. Vi behandlar inkomna förfrågningar 1 gång per kvartal och återkommer med skriftlig besked. AGA är generellt sett restriktiva vad gäller sponsringsuppdrag.

AGA tar inte emot telefonförfrågningar om sponsring.

Normalt görs ingen annan sponsring än ovan angivna.
Du hittar ansökan via länk till höger. Sänd in ifylld ansökan till Lena Lindahl.


Våra sponsorsamarbeten
AGA har flera långsiktiga partnerskap som stödjer hållbar utveckling.
Vi stödjer framför allt program och initiativ med inriktning på miljö, kemi, utbildning och vetenskap. Å andra sidan ligger barns rättigheter nära hjärtat.
De projekt och initiativ som vi ekonomiskt stödjer ligger i linje med våra varumärkesvärden och följer helt vår policy vad gäller företagsansvar.

Några exempel på våra sponsring:
 • Hållbar Kemi 2030
 • Molekylverkstan, Stenungsunds Science Center
 • Tom Tiits
 • Dalenium i Stenstorp
 • Rädda Barnen
 • Ronald McDonalds hus i Uppsala