transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Papper & Massa

AGA levererar oxygen och koldioxid till massa- och pappersindustrin

I den kemiska massatillverkningsprocessen kan oxygen användas för exempelvis delignifiering, blekning och ozontillverkning och för att öka sodapannors eller kalkugnars kapacitet. Oxygen är faktiskt en oskiljaktig del av modern massatillverkning och används även vid avloppsvattenrening i skogsindustrin, inklusive luktborttagning och intensifiering av aktivslamprocessen.

Stora investeringar har gjorts under de senaste åren för att utveckla fler koldioxidtillämpningar. I samarbete med sina kunder har AGA utvecklat metoder som uppfyller behoven hos massa- och pappersindustrierna och har lösningar och kunniga tekniker inom områdena massatillverkning, kemisk återvinning och pappersproduktion. Ambition är att bli den bästa leverantören för alla behov av alla gaskvaliteter i alla situationer.

Våra lösningar:

  • Gasrelaterade tillämpningar i fiberlinjen med mål att skapa och implementera tekniker med högt kundvärde och fokus på att minska kostnaderna vid massatillverkningen
  • Återvinningslösningar som förbättrar den totala ekonomin för fabriken och minskar miljöpåverkan
  • Gasrelaterade tekniker vid papperstillverkning med ansvar för att marknadsföra och sälja processlösningar som underlättar produktionen, förbättrar kvaliteten och minskar miljöpåverkan

Vi erbjuder också:
  • Vattenreningslösningar

Vi vill med hjälp av vår expertkunskap se till att våra kunder inom massa- och pappersindustrierna ökar sin lönsamhet och hjälpa dem att nå målen för en hållbar utveckling och ett bra miljöskydd.

LNG - Flytande naturgas är energigasen med ett brett användningsområde inom olika typer av industriprocesser. Naturgas är det mest miljövänliga fossila bränslet och bron till biogasanvändning.

.

Papper & Massa