transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Läkemedelsindustri och bioteknik

Läkemedelsindustrin och life science-industrin arbetar för att förbättra livskvaliteten för människor, så att de får längre, friskare och mer aktiva liv. Som leverantör av gaser av läkemedelskvalitet förstår vi hur det är att arbeta i en strikt reglerad miljö, med ständigt strängare miljölagstiftning och ett behov av att minska tid-till-marknad.

Vi erbjuder ett stort urval gaser av läkemedelskvalitet, utrustning och tjänster ger lösningar för kunder som köper läkemedelskemikalier och specialkemikalier, från FoU till produktion till produkthantering:

Vi erbjuder:

  • Reaktionsråvara och förbättringar – gaser i parti eller på plats för råvaror eller katalysatorer, reaktionskylning, jäsning och processförbättring.
  • Inertering – gaser i parti eller på plats, gasformiga kemikalier och system för inertering under bearbetning och lagring.
  • Frysning och kylning – totallösningar för tillverkning, lagring och transport av temperaturkänsliga produkter.

… för industrianläggningar erbjuder vi också:
  • Vattenrening – totallösningar för vattenrening enligt lokala och internationella föreskrifter.
  • Avfallshantering – gaser, gasrenare och förbränningsugnar.
  • Kontroll och testning av utsläpp – kontroll av system och luftföroreningar.
  • Instrumentkalibrering – vetenskapliga blandningar och gaser med hög renhet.
  • Svetsgaser, förbrukningsvaror och utrustning för anläggningsunderhåll

LNG - Flytande naturgas är energigasen med ett brett användningsområde inom olika typer av industriprocesser. Naturgas är det mest miljövänliga fossila bränslet och bron till biogasanvändning.

Läkemedelsindustri och bioteknik