transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Offshoreindustrin

Offshoreindustrin har unika krav på all gasrelaterad utrustning. All gasrelaterad utrustning som levereras av AGA har utformats och godkänts särskilt för offshoreapplikationer. Det betyder ökad säkerhet för användning offshore.

Våra lösningar:

  • Alla flaskor, flaskställ och tankar som levereras offshore genomgår alla nödvändiga kontroller och granskas ofta.
  • På så sätt säkerställer man att de fungerar korrekt och att säkerheten är optimal.
  • Teknisk service och granskningar.
  • Medicinska gaser.
  • Specialgaser.
  • Gasrelaterad utrustning.
  • Säkerhetsutbildning.

Vi erbjuder också:
  • Flaskställ för 8, 16 eller 48 flaskor
  • Flaskor på 200 och 300 bar
  • ICC (Individual Cylinder Control) på flaskorna gör det möjligt att spåra dem. Informationen lagras och bearbetas i ett internetbaserat system. Via systemet, ACCURA®, får du omedelbar åtkomst till aktuell information om dina gasflaskor och gasställ.


AGA är en del av Linde Group och kan försörja kunder längs hela norska kusten och i alla länder som gränsar till Nordsjön. Därför kan vi utlova snabba och effektiva leveranser till alla offshorekunder.


Offshore