transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Värmebehandling

Värmebehandling används för att behålla eller ändra metallers egenskaper. Det sker genom att ugnens temperatur och effekt ändras.

Ska metallen ha en oförändrad yta under processen väljer man en inert eller neutral atmosfär som förhindrar att ytan ändras. Ska metallen ändras väljer man en aktiv atmosfär. Vilka gaser eller gasblandningar som används avgörs av vilka förändringar som önskas.

Vi erbjuder en serie tjänster för att skapa lämpliga lösningar och här ingår anpassade atmosfärsystem, övervakningssystem för optimal gasförsörjning, utrustning för värmebehandling, inspektion av ugnsfunktioner och installations- och konsultåtgärder inom processoptimering, materialtestning och felsökningsanalys.

Bland annat erbjuder vi lösningar och experttjänster inom behandlingsprocesser som:

  • Glödgning
  • Härdning
  • Karburering och karbonitrering
  • Nitrering och uppkolningsnitrering
  • Hårdlödning
  • Köldbehandling
  • Galvanisering

Vi erbjuder:
  • Avancerade och säkra lösningar för atmosfärkontroll
  • Tjänster för processoptimering och processunderhåll
  • Rådgivning för processförbättringar och implementering av nya produkter och processer

Mer information finns på vår webbpats för värmebehandlingsindustrin. Länkar hittar du nedan.

LNG - Flytande naturgas är energigasen med ett brett användningsområde inom olika typer av industriprocesser. Naturgas är det mest miljövänliga fossila bränslet och bron till biogasanvändning.