transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Glasindustrin

Vi har erfarenhet av alla segment inom glasindustrin, från floatglas, behållare, displayglas, servisglas och fiberglas. Vi erbjuder glastillverkare ett stort utbud av gasrelaterade produkter, teknik och tjänster för att uppnå hög kvalitet och produktivitet.

Våra lösningar:

Förbränning – vi har en branschledande portfölj med lösningar baserade på oxyfuelförbränning för glassmältugnar som hjälper dig att uppnå ökad produktivitet, lägre bränsleförbrukning, förbättrad glaskvalitet och minskade utsläpp.

  • CFD (Computational Fluid Dynamics) – för att bestämma ugnens avkastning, temperatur, brännarens placering, placering av avgaskanaler, avgastemperaturer och andra parametrar som ökar ugnens produktion.
  • Rekommendationer för ugnsdesign – ett omfattande paket som stöd för viktiga beslut om designen av oxyfuelugnar och prestandaparametrar.
  • Urval och installation av brännare – för optimal värmeöverföring och temperaturstabilitet inklusive oxygas- och oxyoljebrännare som använder tekniker för finfördelning av oxygen, luft och tryck.
  • Erfarna tekniker och projektledare hjälper till med installationen av ditt oxyfuel-förbränningssystem, inklusive zero-portboost.-Granskningar av oxyfuelsystem, förbättringar och hantering.
  • Komplett utbud av förbränningssystem, inklusive brännare
  • Konvektiva glassmältsystem – för att utöka ugnens livslängd, öka draghastigheten, förbättra kvaliteten och minimera energiförbrukningen.

Ytbeläggning (smörjning) – acetylenbaserad teknik för karbonisering, särskilt för behållarglas.

Isolering – ädelgaser som neon, xenon och krypton.

Floatglas – komplett försörjningslösning för tennbadsgasatmosfär.

Glasindustrin