popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Fakta om biogas - miljövänligt, ekonomiskt, enkelt och säkert

De ökande utsläppen av koldioxid till atmosfären och de klimatförändringar de kan ge upphov till är ett av våra allvarligaste miljöhot. Våra bensin-och dieseldrivna fordon står för en betydande del av koldioxidutsläppen till atmosfären.

Miljövänligt
Biogas som består av ca 97% metan och resten koldioxid och luft är det mest miljöanpassade drivmedlet idag. Gasen bildas vid nedbrytning av organiskt material som till exempel sorterat matavfall, energigrödor eller avloppsslam. Biogasen ingår i det naturliga kretsloppet eftersom den i första hand framställs från restprodukter, till exempel jordbruket. När gasen förbränns i bilens motor ger den därför inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Det är detta som gör biogas till det mest miljöanpassade drivmedlet idag.

En soppåse som innehåller 1 kg sorterat matavfall kan ge tillräckligt med biogas för att driva en personbil upp till 2 km.

Ekonomiskt fördelaktigt
Biogas är betydligt billigare än bensin per mil och fordonsskatten är upp till 50% lägre. Kör du tjänstebil är förmånsvärdet reducerat med 40%. Vissa kommuner har även andra föredelar för miljöbilar så som fri parkering.

Enkelt
Det är enkelt att tanka biogas. Tryck på knappen och tanken fylls på fyra minuter för en personbil. De flesta biogasbilar går att köra på både gas och bensin. Det gör att det går att ta sig fram även där tankställen för biogas inte finns ännu. En gastank räcker 20 till drygt 45 mil beroende på bilmodell. Med bensintanken ökar räckvidden ytterligare. Biogasbilarna kan även köras på naturgas men miljövinsten blir då lägre.

Säkert
Gasbilar är lika säkra som andra fordon. De är krocktestade och godkända enligt hårda regler och normer. Tankarna är placerade så att de är skyddade och de är extremt tåliga. Biogas är lättare än luft så om ett utsläpp skulle ske stiger gasen snabbt uppåt och späds snabbt ut till en ofarlig halt.

Biogas får endast tankas i fordon som är avsedda och byggda för biogas.

Fakta om biogas
Energiinnehåll

  • 1m3 biogas = 9,8 kWh
  • 1 liter bensin = 8,8 kWh, dvs 1m3 biogas motsvarar mer än 1,10 liter bensin
  • Antändningstemperaturer
    • Biogas 540°C
    • Bensin 228°C
    • Diesel 260°C
  • 45% lättare än luft


Fakta om biogas