transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Miljö - vatten & avlopp

Vårt kompletta paket med gaser, utrustning, tjänster och lösningar stöder alla industriprocesser när det gäller att ta hand om avloppsvatten och att uppfylla miljöföreskrifter. Vi arbetar tillsammans med företag över hela världen, från globala återvinningsföretag till kommunala vattenbolag.
 • Miljöfrågor, särskilt luftföroreningar i städer, surt regn, ozonlagret och koldioxidutsläpp, är ett växande problem för regeringar och människor över hela världen. Våra gaser hjälper till att identifiera och eliminera miljöfarliga ämnen i sjöar, swimmingpooler och dricksvatten, och att återanvända råvaror för att bevara naturtillgångarna.

 • Vi erbjuder:
 • Syre och specialprocessgaser för avloppsvattenrening, och gaser med hög renhet för utsläppsanalys.
 • Vattenreningsgaser, utrustning, tjänster och teknik för att hjälpa våra kunder att rena vatten och vattenutsläpp effektivt, för att leva upp till föreskrifter och den senaste lagstiftningen. Följande ingår:
 • Syrgas i parti eller på plats och koldioxidgas i parti för pH-kontroll.
 • Utrustning och system för att öka effektiviteten i vattenreningen.
 • Förbrukningsprodukter som ammoniak.
 • Flytande kväve för att frysa rör under reparationer och underhåll.
 • Vi erbjuder också:
 • Tjänster för vattenåtervinning och avloppsvattenrening.
 • Gaser och utrustning för metallskärning och svetsning.
 • Specialgaser för analysändamål, till exempel för laboratorieundersökningar och för att övervaka och styra miljörelaterade utsläpp.


Miljö - vatten & avlopp