transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Energi

När det gäller energiproduktion samarbetar vi med våra kunder för att öka värdet vid alla nyckelpunkter i processkedjan. Vårt samarbete är inriktat på att skapa praktiska lösningar på områden där vi är ledande.

Det finns tre sätt att ta hand om koldioxid i storskalig energiproduktion:

 • IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) är en metod där kol förgasas till syntetisk bränsle samtidigt som koldioxid tas om hand (pre-combustion capture). Den raffinerade syntetiska gasen är ett bränsle som består av nästan rent väte och kan användas i en gasturbin.
 • Syrgasförbränning (oxyfuel combustion capture) är en metod där kol förbränns i rent syre. Rökgasen blir fri från kväve och därför är koldioxidkoncentrationen så hög att det blir enklare att ta hand om koldioxiden.
 • PCC (post-combustion capture) är en metod där koldioxid tas om hand på kemisk väg från rökgaser i koleldade kraftverk, vilka använder dagens tekniker. Metoden är tilltalande eftersom det blir möjligt att konvertera befintliga kraftverk som använder konventionell teknik.
 • Förgasning av biomassa med hjälp av rent syre är också ett område där AGA är aktivt, tillsammans med andra aktörer i branschen.

AGA arbetar aktivt för att utveckla tekniker för hållbar utveckling inom följande områden:
 • Bearbetning av biogas till biobränslen med hög kvalitet
 • Produktion och distribution av flytande naturgas (LNG)
 • Teknik som kompletterar vindkraftsproduktion
 • Utsläppskontroll: kalibreringsgaser för mätutrustning
 • Krävande svetsningsarbete: högkvalitativa skyddsgaser och utrustning för svetsning inom byggnadskonstruktion och underhåll av kraftverk, även på kärnkraftverk
 • Specialgaser av högsta renhet, vilket krävs för att instrument ska fungera pålitligt

Vi erbjuder:
 • Partnerskap och ingenjörstjänster i genomförbarhetsstudier för storskalig produktion och logistik för industrigaser.
 • Processrådgivning, planerings-, testnings- och beställningstjänster för gasindustri
 • Underhåll och tjänster för gassystem
 • Specialgaser från vårt omfattande produkturval
 • Gasnätverk och expertis inom gasteknik och gassystem
Andra lösningar från AGA:
LNG - Flytande naturgas är energigasen med ett brett användningsområde inom olika typer av industriprocesser. Naturgas är det mest miljövänliga fossila bränslet och bron till biogasanvändning.


Energi