popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Kemiindustrin

Vi samarbetar med våra kunder för att utveckla produktionsprocesser som förbättrar säkerhet och kvalitet. AGAs gaser används av processindustrin, vid energiproduktion, som brandskydd och vid avfallshantering.

Metoder som baseras på gasanvändning kan väsentligt förbättra hanteringen av kemikalier. Förbättringarna leder ofta till lägre driftkostnader och investeringar, samt ökad automatisering. De senast utvecklade applikationerna bidrar dessutom till minskad miljöpåverkan.
Gas kan ersätta starka och farliga syror och andra skadliga kemikalier. Med hjälp av inerta gaser blir det säkrare att hantera kemikalier.

Inerta gaser används för att kontrollera och släcka bränder i silobyggnader. Torr-ispellets, koldioxid i fast form, kan användas för att rengöra maskiner och annan utrustning på ett miljövänligt sätt. Inom kyltekniken förskjuts fokus mot mer miljövänliga kylmedium av den typ som AGA kan erbjuda.

AGAs mål är ett samarbete där våra kunder förbättrar lönsamheten genom att utnyttja de senaste applikationerna.

Vi erbjuder det senaste inom gasteknik:

  • Inertering och skydd
  • Förbränningsapplikationer baserade på användning av ren oxygen eller anrikad luft
  • Kryokondensering genom djupkylning av flyktiga organiska föreningar för återvinning
  • Ökad kontroll och effektivitet vid avloppsrening
  • Stabilisering av pH-nivå och justering med återanvänd koldioxid
  • Skumning, ytbehandling och skydd vid tillverkning av plast- och gummiprodukter
  • Rengöring av processutrustning, maskiner etc med torr-isblästring
  • Målinriktad kylning
  • Sortering av avfall och malning av återvinningsbara detaljer
  • Kryoteknisk malning
  • Djupfrysning av objekt och utrustning i testverksamheter
  • Säker släckning av bränder i silobyggnader med inerta gaser
  • Kylteknik

AGA erbjuder service av gasförsörjningssystem och utrustning. Levererar komprimerad gas i flaskor eller gas i flytande form via tank. Alternativt tillverkas gasen på plats eller levereras via rörledning. Vi har ett stort utbud av specialgaser.

Vi erbjuder också:
 • Expertis och teknik för gasrelaterade processer
 • Gaser, gasblandningar och utrustning för användning i testverksamheter och pilotanläggningar
 • Inspektioner av gassystem, tillståndsövervakning, underhåll och reparat

LNG - Flytande naturgas är energigasen med ett brett användningsområde inom olika typer av industriprocesser. Naturgas är det mest miljövänliga fossila bränslet och bron till biogasanvändning.
Kemiindustrin