popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Fordonsgas i Stockholm

AGA Gas AB levererar fordonsgas till 17 fordonsgasstationer i Stockholmsområdet. Biogasen köper AGA från de flesta producenter inom en radie på 20 mil, samt en mindre del från Karlstad, Sundsvall och Trollhättan. Huvuddelen distribueras komprimerat i flak eller i flytande form. Vi har även stationer anslutna till Stockholms gasnät. AGAs ambition är att leverera 100% biogas.

På fem år har AGAs försäljning av biogas i Stockholm ökat från 1 miljon kubikmeter till cirka 12 miljoner kubikmeter per år. Under 2010 fördubblades Stockholms marknad. Den snabba tillväxten och produktionsstörningar har periodvis lett till biogasbrist. En brist som kan klaras med hjälp av naturgas från AGAs back-up anläggningar i Knivsta och Älvsjö. Naturgas ger lika låga utsläpp av partiklar och andra skadliga ämnen som biogas. Skillnaden är att koldioxiden som uppkommer vid förbränningen inte ingår i kretsloppet.

Under 2011 levererade vi ca 55 procents andel biogas i vår fordonsgas.

Fördelen med att ha naturgas som back-up till biogasen är bl a att det omedelbart finns en marknad för ny produktionsvolym av biogas. I praktiken innebär det att all biogas som når marknaden köps upp direkt, vilket gör det ekonomiskt intressant att investera i ny biogasproduktion i Stockholmsregionen. Naturgasen fungerar som en bro för att gå från bensin och diesel till den förnyelsebara biogasen.

production biogas

Utbyggnaden av biogas i Sverige.
Idag produceras ca. 0,8 TWh biogas i Sverige. Enligt Gasföreningen kommer produktionen öka de närmaste åren. Målet är 20 GWh 2020 och 30 GWh 2030.