transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Fiskodling

Sedan 2003 har AGA drivit ett test- och forskningscentrum i Flåskjer utanför Ålesund i Norge. Centret utvecklar och förbättrar produkter och processer för söt- och saltvattensanläggningar. Forskningscentret utför också miljömätningar och erbjuder anpassade kurser för kunder och allmänhet.

Den viktigaste faktorn för att få bra resultat vid fiskodling är vattnets syrehalt. Mängden syre i produktionsvattnet måste vara korrekt balanserad med andra gaser i vattnet, till exempel kvävet. Det är i sin tur beroende av faktorer som mängden fisk i tanken och vattenströmmarna.

När vattnet värms upp kan det orsaka en övermättning av gaser. Övermättning av syre är inget stort problem, eftersom syret används av fisken. Kväve används däremot inte, och kan döda fisken.

Lösningen är att återställa balansen i vattnet. Det gör man med AGAs SOLVOX® P-applikation som syresätter vattnet så att problemet försvinner.

Att alltid hålla rätt syrenivå i vattnet är viktigt för fiskens tillväxt, hälsa, aptit och allmänna välbefinnande. Det hjälper också till att minska den stress som vattentemperaturen orsakar hos fisken. Antalet fiskar kan ökas smidigt, man får en optimal FCR (Feed Conversion Ratio) och högsta möjliga överlevnadsgrad under optimala uppfödningsförhållanden.

Vi erbjuder:

  • Kostnadseffektivt utbyte av luft mot syre och tillhörande injektionsutrustning för att öka avkastningen på fisk- och skaldjursodlingar.
  • Komprimerade gaser, gaser i vätskeform och tillhörande distributionssystem.
  • Anpassade lösningar för individuella kunder.
  • En fullständig förståelse för interaktionen mellan fiskodlingens alla element tack vare vårt internationella nätverk med fiskodlingsexperter.

Vi erbjuder också:
  • Rådgivning och prospektering
  • Optimering av vattenströmmar och tankens miljö.
  • Beräkningar och miljömässiga mätningar.

Fiskodling