popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Vätgas

Vätgas är en färglös, luktfri, smaklös, giftfri men antändbar gas vid atmosfärstemperatur och atmosfärstryck. Gasen brinner i luft med en blekt blå, nästan osynlig flamma. Väte är den lättaste av alla gaser, omkring en femtondel så tung som luft. Vätgas övergår till vätskeform vid -253°C.

Vätgas tillverkas industriellt genom elektrolys av vatten, ångreformering av kolväten eller partiell oxidation av kol eller kolväten.

Vätgas används i stora mängder som råvara vid produktion av ammoniak, metanol, väteperoxid, polymerer och lösningsmedel. Det används även för att hydrera många animaliska och vegetabiliska oljor, och vid tillverkning av vitaminer och andra läkemedelsprodukter. Används också vid värmebehandling, glastillverkning, svetsning och andra metallurgiska applikationer för att skapa en reducerad atmosfär.Hydrogen is used in glass production