transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

AGA köper tre tankstationer

AGAs satsning på fordonsgas och utökad biogasandel i gasen fortsätter. Av Svensk Biogas köper vi tre tankanläggningar, två i Örebro och en i Nyköping.

AGA tar successivt över drift och leverans till mackarna med start nu i juni.
  • Verksamheten i Örebro och Nyköping är i behov av nya investeringar för att höja kapaciteten, säger Stellan Jacobsson, vd Svensk Biogas. Vi tror att detta är en bra lösning för att säkerställa en fortsatt utbyggnad av kapaciteten för tankning av biogasen på dessa två orter så att flera väljer att köra på det miljövänligaste bränslet.

De här tankställena passar bra in i AGAs struktur med tankställen i Stockholmsområdet samt Karlstad och Oslo samt att vi värdesätter en hög biogasandel i fordonsgasen på de här platserna.
  • Vi arbetar intensivt med att utöka marknaden för fordonsgas och att öka andelen biogas i vårt bränsle, säger Roger Andersson på AGA Gas. Vi utökar tankkapaciteten i Örebro redan i höst för att möta det växande gasbehovet. Tillsammans har vi ambitionen att övergången ska ske med så liten störning för kunderna som möjligt.
Svensk Biogas tankkort kommer att fungera på mackarna i Örebro och Nyköping fram till början av hösten.

För mer information, kontakta gärna:
Stellan Jacobsson, vd Svensk Biogas, tel 070-607 80 95
Roger Andersson, Biogasansvarig AGA Gas , tel 070- 654 05 97