transparant gif
popup arrow pop connector1 pop connector2 pop connector3

AGA Gas AB
Agavägen 54
181 39 Lidingö
Sverige

Tel. +46 8 706 95 00
Fax
E-mail: info@se.aga.com
Normal text  Större text  Extra stor text

Östersjöns första terminal för flytande naturgas

Den 27 maj invigs AGAs anläggning för flytande naturgas (LNG) utanför Nynäshamn, Sverige. Terminalen, som blir den första i Östersjön, är AGAs största satsning någonsin. Naturgasen kan ersätta olja i industriprocesser och som drivmedel till lands och till sjöss, vilket leder till att utsläppen av koldioxid, kväve-, svaveloxider och partiklar minskar.

I mitten av mars anlände den första leveransen av LNG med ett specialbyggt fartyg från Risavika i Norge. Sedan dess har ytterligare två leveranser kommit. Det är första gången naturgas levereras på detta sätt till Sverige. Inom den närmaste tiden kommer den 35 meter höga och 20 000 m3 stora tanken utanför Nynäshamn att fyllas med flytande naturgas.

LNG står för Liquified Natural Gas, naturgasen är då kondenserad till flytande form och hålls nedkyld till minus 162 grader för att på det sättet göra volymen 600 gånger mindre och transporten effektiv. Vidaretransporten till slutkund går med tankbil och framöver kanske även med tåg.

Transport
Marknaden för fordonsgas fortsätter att öka snabbt inom både privat och offentlig sektor.. Fordonsgas, bestående av biogas, naturgas eller en kombination av dessa, är ett renare bränsle än bensin och diesel. Gasdrivna fordon släpper ut mindre kväveoxider, koldioxid, partiklar och ger lägre buller.

Sjöfart
Sjöfarten ger i dag upphov till stora utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid, partiklar och kolväten. Eftersom sjöfartens transportarbete förväntas öka med 45 procent under perioden 2000–2020 ökar också utsläppen. Då är flytande naturgas ett konkurrenskraftigt bränslealternativ. I jämförelse med traditionella marina bränslen resulterar förbränning av naturgas i markant lägre utsläpp av kväveoxider och inga utsläpp av skadliga partiklar och svaveloxider. CO2-utsläppen kan bli upp till 30 procent lägre, jämfört med förbränning av olja.

Industri
Flytande naturgas kan med fördel användas både som bränsle och råvara inom industrin. Den ger ett snabbt och lättreglerat uppvärmningsförlopp. Genom att ersätta exempelvis eldningsoljor med naturgas kan man uppnå både goda miljöeffekter och god ekonomi. Även som råvara i processindustrier ger flytande naturgas vinster för miljön med lägre utsläpp av koldioxid. Naturgasen medför även en minskad energiförbrukning, effektivare produktion och bättre arbetsmiljö eftersom gasen är ren och inte avger något sot eller stoft i samband med produktionen.